ก่อนที่มูลนิธิเกื้อกูลแห่งประเทศไทยจะเริ่มต้นขึ้น คุณทัศนีย์ ณ คีรี เคยทำงานในสำนักงานสาธารณสุขของรัฐร่วมกับกลุ่มชาติพันธ์ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากยาเสพติดและเอชไอวี/เอดส์ ประสบการณ์การทำงานหลายปีกับกลุ่มชาติพันธ์นี้ทำให้คุณทัศนีย์ เกิดความสนใจในความแตกต่าง ความไม่เท่าเทียมกัน ตลอดถึงการใช้ยาเสพติดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ  คุณทัศนีย์มองเห็นถึงความจำเป็นที่จะดูแล และช่วยเหลือเด็กผู้ถูกทอดทิ้งและถูกละเลยจากครอบครัวที่สูญเสียและแตกแยกจากผลกระทบของยาเสพติดและ    เอชไอวี/เอดส์

 

"เด็กแต่ละคนมีความเป็นเอกลักษณ์ พวกเขาเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้า

และจะเติบโตขึ้นทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเขา"

คุณทัศนีย์ ณ คีรี

ทีมงานของเรา

ผู้อำนวยการ มูลนิธิเกื้อกูล

รู้จักกับเจ้าหน้าที่

หัวใจของผู้รับใช้ไม่ได้หมายความว่าเอาความต้องการของคนอื่นมาก่อนตนเองเท่านั้น แต่การรับใช้นั้นต้องมาจากแรงจูงใจที่ถูกต้อง เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับพระพรจากบุคคลเหล่านี้ เพราะเขาได้อุทิศชีวิตของตนเองรับใช้ด้วยความถ่อมใจและด้วยสิ้นสุดจิตใจของเขาที่มูลนิธิเกื้อกูลแห่งนี้

คุณสมบัติ จองหล้า
คุณยุพิน พุดสวย
คุณเสกสรรค์ ใยชิด

คุณสมบัติจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านการพัฒนาชุมชนจากมหาวิทยาลัยราชภัเชียงใหม่ในปี 2556  ปัจจุบัน เขาทำงานในตำแหน่งผู้ดูแลเด็กชายที่บ้านแห่งความหวัง คุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีความคล่องแคล่วเพราะมือของเขามีของประทานอย่างมากมาย

 

คุณสมบัติมีความสุขกับการเล่นดนตรี และสิ่งนี้สามารถมองเห็นได้จากพรสวรรค์ของเขาในการเล่นกีตาร์และกลอง

คุณยุพินเป็นคนขยัน ทำงานในฐานะผู้ดูแลเด็กหญิงเป็นเวลาหกปี คุณยุพินได้รับการอบรมในวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมด้านศาสนศาสตร์เป็นเวลาสี่ปี และปัจจุบันเธอใช้ความรู้ของเธอสอนเด็กๆ

 

คุณยุพินเป็นคนอ่อนโยนและนุ่มนวล และทำให้คนรู้สึกได้รับความรัก ถึงแม้ว่าจะเป็นคนตัวเล็ก คุณยุพินก็มีเสียงก้องกังวาลซึ่งทำให้เธอเป็นนักร้องที่ดีคนหนึ่ง

คุณบุญช่วย ใยชิด
คุณคู แช่ย่าง
      

คุณบุญช่วยเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่เพราะเขาขับรถรับส่งเด็กไปโรงเรียนทุกวันเท่านั้น เขายังเป็นช่างซ่อมที่มีความเชี่ยวชาญอีกด้วย

 

คุณบุญช่วยช่วยเหลืองานรอบบ้านเพราะเขาได้ใช้ทักษะงานไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ งานอดิเรกก็คือเลี้ยงไก่และทำโครงงานต่างๆด้วยตนเอง  คุณบุญช่วยทำไข่เจียวได้อร่อยที่สุด

คู เป็นชาวม้ง เป็นคนขยันและ ไม่เคยท้อเป็นผู้ที่คิดถึงความต้องการของผู้อื่นมากกว่าของตัวเอง
เธอชอบการทำอาหารและทำเย็บปักถักร้อย  

คูเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่เสมอและเธอเป็นคนที่คล่องแคล่วว่องไว

คุณเสกสรรค์จบการศึกษาด้านจิตวิทยาเขาต้องการช่วยเหลือเยาวชนในบ้านพัก เขาจะสอนภาษาไทยและสอนการบ้านให้เด็ก ๆ  

 

เขาชอบการเล่นกรีต้าเบสและชอบการเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมาก

สรโม  เอ่าแม

สรโม เป็นเจ้าหน้าที่ใหม่ในปีนี้ของมูลนิธิ  เขาเป็นคนสุภาพเรียบร้อย  เขารักการเล่นดนตรี คีย์บอร์ด และร้องเพลงได้เพราะมาก เขาชอบในการสอน และการดูแลเด็ก 

 

เขาเห็นถึงคุณค่าความสำคัญของการศึกษาที่ให้กับเด็กและเยาวชน ที่ต้องแสดงออกถึงความสามารถของตนเอง

คุณอรวรรณ เกตุหอม

คุณอรวรรณคือคนที่ทำให้มั่นใจว่าเด็กๆ ทุกคนจะรับประทานอาหารอย่างดีจากอาหารที่ทำนั้นมีสารอาหารและมีรสชาด  สำหรับเด็กๆ แล้วคุณอรวรรณเป็นเหมือนคุณยายผู้ดูแลและเอาใจใส่พวกเขา 

 

คุณอรวรรณทำงานมากกว่าที่ได้รับมอบหมาย  เธอดูแลการซักผ้าของเด็กๆ เพื่อให้มั่นใจว่าชุดนักเรียนของเด็กสะอาดและรีดเรียบร้อยก่อนไปโรงเรียน