top of page

คำถามที่ถามกันบ่อย

1. เด็กๆมาจากที่ไหน

รับมาจากการติดต่อของผู้ร่วมงานและเครือข่ายในท้องถิ่นซึ่งเป็นบุคคลที่ระบุว่าเด็กอยู่ในความเสี่ยง หลังจากนั้นก่อนที่จะนำเด็กมาอยู่ในความดูแลจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริง และประวัติให้เรียบร้อยก่อน เด็กส่วนใหญ่ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรา มาจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ  เช่น ลาหู่ อาข่า ม้ง ลีซอ ไทยใหญ่และกระเหรี่ยง หมู่บ้านของเด็กอยู่ในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน  และตาก

 

 

2. ทำไมเด็กจำเป็นต้องเข้ามาพักที่นี่

เนื่องจากอัตราการแพร่ระบาดของเอชไอวี/เอดส์ และผู้ใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดที่อยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทยมีจำนวนสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางกลุ่มชาติพันธ์ สิ่งนี้ทำให้อัตราการเสียชีวิตและการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้น และลุกลามไปอย่างรวดเร็วเพราะคนส่วนหนึ่งขาดกาความตระหนักถึงการป้องกัน ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์  เด็กวัยรุ่นอยู่ในภาวะที่เสี่ยง จากการใช้สารเสพติดและการเจ็บป่วยของพ่อแม่ เป็นเหตุทำให้ครอบครัวแตกแยก พ่อแม่หลายคนหย่าร้างและทอดทิ้งลูกของตนเอง  เอชไอวี/เอดส์และยาเสพติดเป็นปัจจัยหนึ่งที่ให้เด็กหลายคนถูกทอดทิ้งไม่มีที่อยู่อาศัย ถูกข่มเหง ดังนั้นเด็กเหล่านี้ต้องการสถานที่ที่พวกเขาจะได้รับการปกป้อง ได้รับโอกาสที่จะดำเนินชีวิตอย่างเต็มศักยภาพและได้รับความรักและการดูแลอย่างมากเพื่อใช้เป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาการเติบโตที่สำคัญมากสำหรับพวกเขา

 

 

3. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่เด็กออกจากบ้านนี้ไป

ความหวังของเราที่มีกับเด็กแต่ละคน หลังจากที่พวกเขาจบการศึกษาก็คือให้พวกเขาก้าวออกไปสู่สังคมอย่างมีความมั่นใจ สามารถมีงานทำที่มั่นคงเพื่อสามารถดูแลตัวเองได้ เด็กที่ออกไปจะยังคงได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยการไปเยี่ยมเยียนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความเป็นอยู่ดีขึ้น เด็กๆที่มีพ่อ หรือ แม่ ญาติพี่น้องจะกลับไปอยู่กับครอบครัวของเขา มูลนิธิเกื้อกูลเห็นคุณค่าความสำคัญของครอบครัว ดังนั้น ถ้าหากเด็กมีพ่อ แม่ พี่น้อง หรือญาติที่ดูแลได้ เราให้กำลังใจแก่เด็กกลับบ้านไปหาพวกเขาเหล่านั้น

 

 

4. จะมีส่วนร่วมได้อย่างไร

คุณสามารถอุปถัมภ์เด็กคนหนึ่งหรือบริจาคให้กับการทำงานโดยให้เป็นค่าตอบแทน พวกเราต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การทำงานของมูลนิธิดำเนินต่อไปได้

 

 

 

คุณมีคำถามอื่นๆ อีกหรือไม่?  หรือต้องการรู้เกี่ยวกับการทำงานของมูลนิธิเกื้อกูลมากขึ้นใช่ไหม?

ติดต่อเราสิค่ะ! ☺

ส่งอีเมลล์ถึงเราที่ youthcharityfoundationthailand@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

bottom of page